New te reo Māori announcements adds to growing bilingual transport network

Train passengers will now be able to hear announcements on the PA system in te reo Māori at all train platforms across Tāmaki Makaurau.

The new announcements are the latest addition to Auckland Transport’s (AT) growing bilingual transport network. They join te reo Māori audio announcements at ferry terminals and bilingual signage being installed at new and upgraded AT facilities such as Puhinui Train Station.

Mayor Phil Goff says, “Auckland Transport’s decision reflects the status of te reo Māori as an official language of New Zealand and acknowledges the unique identity and history that Māori has for our city and country.”

AT Chief Executive Shane Ellison says te reo Māori in public spaces is essential for a thriving Māori identity in Tāmaki Makaurau. Te reo Māori is part of what makes New Zealand unique in the world.

“In the last few years we’ve seen the presence of te reo Māori in our public spaces increase substantially - not just in Tāmaki Makaurau but across Aotearoa. New Zealanders are getting excited about the revitalisation of te reo Māori and we’re thrilled to be part of that journey.

“These announcements are part of AT’s commitment to ensuring te reo Māori is seen, heard, spoken and learned across our network,” he says.

As well as te reo Māori announcements at train platforms, new audio announcements on buses are being developed to help customers navigate the city easily.

These will be rolled out across the network in 2022.

E whaihua ana anō te tupu o te reoruatanga i te kōtuinga ikiiki nā ngā pānui hou i te reo Māori

Ināianei, kua rongo ngā pāhihi o te tereina i ngā pānui reo Māori e pāhotia ana mā te pūnaha tīwharawhara i ngā pae tereina puta noa i Tāmaki Makaurau.

Ko ngā pānui hou ngā āpitihanga hou ki te tupu o te reoruatanga i te kōtuinga ikiiki o Auckland Transport. Ka noho hei tāpirihanga ki ngā pānui ā-oro reo Māori i ngā tauranga waka kōpiko, ki ngā tohu reorua hoki kua whakatūria ki ō AT rawapuni hou, ki ērā hoki kua whakapaingia ake, pēnei i te Teihana Tereina o Puhinui.

Hei tā te Kahika, hei tā Phil Goff, “E whakaata ana te whakatau a Auckland Transport i te mana o te reo Māori hei reo whai mana ā-ture i Aotearoa, ka mutu, e whakanuia ana te tuakiri ahurei me te hītori o te Māori ki tō tātou tāone me tō tātou whenua.”

E ai ki te Tumu Whakarae o AT, ki a Shane Ellison, he mea nui tonu te noho o te reo Māori i ngā wāhi tūmatanui e pakari ai te tuakiri Māori i Tāmaki Makaurau. Ko te reo Māori tētahi wāhanga o te ahureinga o Aotearoa i te ao.

“I ngā tau tata kua pahure nei, kua kite tātou i te kaha o te horapa haere o te reo Māori i ō tātou wāhi tūmatanui – kaua i Tāmaki Makarau noa iho nei, engari e puta noa ana i Aotearoa whānui. Kei te hiamo ngā tāngata o Aotearoa e pā ana ki te whakarauoratanga o te reo Māori, ka mutu, e harikoa ana mātou ki te whai wāhi atu ki taua kaupapa.

“He wāhanga ēnei pānui nō te ngākau nui o AT kia kitea, kia rangona, kia kōrerotia, kia ākona hoki te reo Māori i te whānuitanga o tā mātou kōtuinga,” hei tāna.

I tua atu i ngā pānui hou i te reo Māori i ngā pae tereina, e whakaritea ana hoki ngā pānui ā-oro hou mō runga i ngā pahi hei āwhina i ngā kirihoko e māmā ai te hāereere i te tāone.

Ka puta haere ēnei i te whānuitanga o te kōtuinga ā te tau 2022.

Britomart Station Image